W związku z Twoim korzystaniem ze strony internetowej mintmarine.pl i/lub kont Mint Marine na Instagramie oraz Facebooku pod nazwą mintmarine.pl („Strony”) możemy przetwarzać Twoje dane osobowe.  Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne, dlatego poniżej informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).

Dane Administratora

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka New World Holding sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000712055, REGON: 140916963, NIP: 5252390569, kapitał zakładowy 350 545,00 PLN („Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest także pod numerem telefonu: +48 732 787 800 lub mailowo pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach związanych z jego działalnością, to jest w związku z:
 2. zawarciem umowy lub wykonaniem usług na zasadach określonych w Regulaminie lub podjęciem działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. nawiązaniem relacji handlowych, w tym udzielaniem odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem podejmowanych przez użytkowników Strony (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora);
 4. wypełnianiem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze dotyczących obowiązków podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. dochodzeniem roszczeń lub obroną przed nimi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora);
 6. wyrażeniem przez Ciebie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Twoja zgoda umożliwia nam prowadzenie bezpośrednich działań marketingowych, w tym promocję usług świadczonych przez Administratora np. poprzez wysyłanie Ci newsletterów obejmujących informację handlową Administratora).

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do odpowiedzi na Twoje pytanie, przesłania oczekiwanych informacji, w tym ofert stanowiących informację handlową Administratora lub do zawarcia i wykonania odpowiedniej umowy z Administratorem.

Zakres danych przetwarzanych przez Administratora

Administrator może przetwarzać dane kontaktowe takie jak numer telefonu, czy adres e-mail – w przypadku zapytania mailowego, bądź telefonicznego. W przypadku zawarcia umowy (dokonania Rezerwacji lub zawarcia Umowy Czarteru zgodnie z Regulaminem) na zasadach określonych w Regulaminie, Administrator przetwarza także dane identyfikacyjne podmiotu, z którym zawierana jest odpowiednia umowa na zasadach określonych w Regulaminie (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres siedziby, NIP lub PESEL), a także dane dotyczące numeru rachunku bankowego, w związku z płatnościami.

Okres przetwarzania

W przypadku skierowania do Administratora zapytania, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i przez okres wynikający z funkcjonalności elektronicznej skrzynki pocztowej Administratora, chyba, że następnie zostanie zawarta odpowiednia umowa z Administratorem. W takim wypadku dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przedawnienia odpowiednich roszczeń.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, a także innym podmiotom, w szczególności takim, których udział jest związany z wykonywaniem zawartej z Tobą umowy. Twoje dane mogą być również powierzane do przetwarzania pomiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, np. usługi techniczne, czy księgowe.

Twoje uprawnienia

Na podstawie i w zakresie wskazanym w RODO masz prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych;
 2. sprostowania i uzupełnienia danych osobowych;
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. przenoszenia danych osobowych;
 5. żądania usunięcia danych osobowych;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora;
 7. prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Z uprawnień, o których mowa w pkt 1-7 powyżej możesz skorzystać kontaktując się z Administratorem (m.in. pod adresem email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa. Z uprawnienia tego możesz skorzystać wnosząc skargę w formie pisemnej lub elektronicznej, zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/).

Źródło pochodzenia danych

Dane przekazałeś nam bezpośrednio kontaktując się z Administratorem lub jako użytkownik Strony.

Dodatkowe informacje

Administrator nie gromadzi oraz nie przetwarza danych osobowych szczególnie chronionych oraz nie zamierza przekazywać przetwarzanych przez siebie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.

Administrator nie profiluje Twoich danych osobowych i nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji przetwarzając dane osobowe.

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w szczególności w przypadku, gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów prawa. Administrator zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść Polityki Prywatności na stronie internetowej mintmarine.pl.

 

Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu Użytkownika. Cookies zawierają podstawowe informacje, takie jak: adres URL strony internetowej z której pochodzą, zaplanowany czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika, unikalny numer i nazwę.

Pliki cookies nie zawierają w ogóle danych osobowych, np.: imienia, nazwiska, adresu email itp. informacji.

Pliki cookies wykorzystywane w serwisie mintmarine.pl:

 1. cookies_accepted
  • Wygasa po: 1 roku
  • Pochodzi z: mintmarine.pl
  • Własne / zewnętrzne: własne
  • Opis: Zapamiętuje zamknięcie okna (boksu) z informacją: "Korzystamy z plików cookies aby umożliwić działanie naszej witryny. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności i polityką cookies >>" (aby nie pojawiało się Użytkownikowi przy każdej wizycie)
 2. <losowy-ciąg-32-znaków>
  • Wygasa po: zakończeniu sesji
  • Pochodzi z: mintmarine.pl
  • Własne / zewnętrzne: własne
  • Opis: Utrzymanie sesji Użytkownika w serwisie mintmarine.pl, dzięki temu serwis wie, że ktoś odwiedza stronę "tu i teraz"; to cookie zabezpiecza również serwis przed możliwymi atakami (np. ogromna ilość odświeżeń stron / wejść na pod-strony w bardzo krótkim okresie czasu)
 3. <losowy-ciąg-32-znaków>
  • Wygasa po: 1 rok
  • Pochodzi z: mintmarine.pl
  • Własne / zewnętrzne: własne
  • Opis: Zapamiętuje wybór języka treści przez Użytkownika lub poprzez ustwienia oprogramowania Użytkownika na urządzeniu (preferowany język przeglądarki internetowej)
 4. _gat, _ga, __gid, _utma, _utmb, _utmc, _utmt, _utmz, _gcl_au
  • Wygasają po: _gat -  zakończenie sesji, _ga - 2 lata, _gid - zakończenie sesji, _utma - 2 lata, _utmb - 30 min., _utmc - zakończenie sesji, _utmt, - 10 min., _utmz - 6 m-cy, _gcl_au - 3 m-ce
  • Pochodzi z: Google
  • Własne / zewnętrzne: zewnętrzne
  • Opis: Używamy usługi Google Analytics do analizowania jak używany jest serwis mintmarine.pl. Te cookies zbierają statystyczne dane dotyczące Użytkowników (bez danych osobowych które pozwalają na identyfikację Użytkownika), np. ilość wizyt, lokalizacja skąd nastąpiła wizyta, jakie strony były odwiedzone w serwisie. Polityka prywatności Google dostępna jest pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz https://support.google.com/analytics/answer/6004245
 5. __cfduid, ajs_anonymous_id, ajs_group_id , ajs_user_id
  • Wygasają po: 1 rok
  • Pochodzi z: matterport.com
  • Własne / zewnętrzne: zewnętrzne
  • Opis: Służy do umożliwienia działania osadzonych wirtualnych wycieczek 3D na stronie oraz śledzenia wizyt i powiązanych wskaźników. Polityka prywatności Matterport: https://matterport.com/showcase-data-privacy

Pliki cookie można podzielić na pliki własne i zewnętrzne (innych firm) w zależności od tego, czy są powiązane z domeną mintmarine.pl. Pliki cookie innych firm są skojarzone z domeną, która nie jest związana z witryną odwiedzaną przez Użytkownika.

Przeglądarka internetowa Użytkownika - bez odpowiedniej konfiguracji - domyślnie dopuszcza wgrywanie wszystkich rodzajów cookies. Użytkownicy serwisu mintmarine.pl sami i w każdej chwili mogą zmienić ustawienia dot. plików cookies.

Konfiguracja przeglądarek internetowych:

 

HEY, LET’S STAY IN TOUCH

Sign up for best and exclusive offers!

Please complete this field

Consent is required